Rozhulaj swój projekt razem z nami!

Polityka prywatności serwisu Kulturahula.pl


Art. 1

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób Nobo Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowskiej 24 (NIP 7632127371, REGON 302576864, KRS 0000484717) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat Użytkowników Serwisu Kulturahula.pl. Poniższa Polityka Prywatności dotyczy informacji gromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Kulturahula.pl i wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2014 roku oraz może podlegać późniejszym zmianom.

2. Operatorem serwisu jest Nobo Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podmiot ten jest również właścicielem i administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników korzystających z serwisu dostępnego pod adresem: www.kulturahula.pl i wprowadza rozwiązania w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 2

1. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie. Administrator danych może dodatkowo zapisać dane o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Jeżeli dane osobowe umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba ta ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


Art. 3

1. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą posłużyć do:

a) korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. umożliwiając uwierzytelnienie w Serwisie Kulturahula.pl,

b) zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez umożliwienie wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

c) zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu Kulturahula.pl,

d) utrwalenia ustawień Użytkownika i personalizacji Serwisu Kulturahula.pl dla konkretnego Użytkownika, np. wyboru czcionki, kolorystyki strony itp.,

e) dostarczenia Użytkownikom Serwisu Kulturahula.pl treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. Administrator danych stosuje pliki cookies w celu:

a) utrzymywania sesji Użytkownika po jego uprzednim zalogowaniu,

b) dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,

c) tworzenia statystyk korzystania z podstron Serwisu Kulturahula.pl,

d) pozyskiwania i opracowywania danych statystycznych i operacyjnych.

3. Administrator danych informuje, iż Użytkownik, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, może wyłączyć obsługę plików cookies. Administrator wskazuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może wpłynąć na dostępność niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu Kulturahula.pl oraz zmniejszać pozytywne doświadczenia z korzystania z Serwisu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne Użytkownik ma prawo zdecydować o zakresie dostępu plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiedni wybór ustawień w oknie swojej przeglądarki.

4. Stosowane przez Operatora cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. Cookies stosowane przez Operatora mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak login lub hasło, pozwalając przyspieszyć i ułatwić korzystanie z Serwisu.


Art. 4

1. Operator oświadcza, że Serwis wolny jest od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, chyba że Użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w innych celach. Dane osobowe nie są udostępniane przez Administratora danych osobom trzecim w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne do realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczając je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.


Art. 5

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy żadnych usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator danych, które zostały zamieszczone w Serwisie Kulturahula.pl. Administrator danych wskazuje, że w ramach Serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i że po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, wycofania lub modyfikacji funkcjonalności Serwisu Kulturahula.pl, zaprzestania działalności i przeniesienia praw do Serwisu.

3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności można kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.kulturahula.pl/kontakt.

4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia wydania Polityki Prywatności w jej nowszej wersji. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą wchodzić w życie z dniem publikacji ich najnowszej wersji.