Rozhulaj swój projekt razem z nami!

Pytania i odpowiedzi

PYTANIA OGÓLNE

Czym jest Kultura Hula?

Platforma Kultura Hula pomaga w realizacji projektów z dziedziny kultury. Umożliwia gromadzenie przez Twórców funduszy na realizację projektów kulturalnych, mieszczących się w ramach jednej z kategorii: publikacja, wydarzenie, teatr, inicjatywa społeczna, design, muzyka, edukacja, gry, film, fotografia i inne.

Wszystko, co tworzymy, co można przeczytać, zobaczyć, dotknąć i w czym możemy uczestniczyć, co rozwija i jest cenne dla nas i innych, jest działaniem kulturalnym.

Kultura to również wzory myślenia, zachowania czy postępowania. Każde współdziałanie przybliża nas do nowego modelu społecznego, w którym współtwórcami mogą zostać wszyscy z nas.

Platforma Kultura Hula to również Bazar Kulturalny. Jest to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, gdzie można zamieszczać ogłoszenia.


Jak działa Kultura Hula?

Platforma Kultura Hula umożliwia realizację projektów w oparciu o zasadę „wszystko albo nic”.

Projekt musi mieć wyznaczone:

  • cel,
  • czas trwania, 
  • wysokość środków finansowych, które Twórca chce w tym czasie uzyskać,
  • nagrody dla Wspierających. 

Wsparcie od innych można uzyskać tylko w czasie trwania projektu. Twórca musi odwzajemnić się Wspierającym, dostarczając im produkty, usługi lub inne gratyfikacje, które zostały przez nich wybrane. Jeśli w określonym czasie Twórca nie uzyska założonego wsparcia, wszystkie wpłaty wracają do Wspierających.


Na czym polega zasada „wszystko albo nic”?

„Wszystko albo nic” to zasada stosowana przez wiele serwisów społecznościowych. Aby Twórca projektu uzyskał dofinansowanie, musi zebrać przynajmniej 100% środków finansowych, zadeklarowanych w opisie projektu. W przeciwnym wypadku nie otrzymuje nic. To pozwala uniknąć nadużyć, a z drugiej strony pozwala społeczności ocenić wartość prezentowanego projektu.


Czy Kultura Hula to uczciwe działanie?

Oczywiście. Kultura Hula pobiera tylko 10% prowizji, tylko w przypadku projektów zakończonych sukcesem. Twórca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Prowizja pokrywa wszystkie koszty związane z obsługą projektu oraz transferami finansowymi.

W przypadku nieudanego projektu środki finansowe są zwracane na konto Wspierających. Wszystkie koszty związane z transferami zwrotnymi również pokrywa Kultura Hula.


Czy przelewy są bezpieczne?

Zaufanie i bezpieczeństwo są dla nas bardzo istotne. To jeden z naszych najwyższych priorytetów. Korzystamy z bezpiecznego i sprawdzonego systemu płatności online transferuj.pl – www.transferuj.pl.


W jaki sposób Wspierający dowiadują się o projektach?

Znaczna część wsparcia pochodzi od Twoich znajomych, fanów i entuzjastów Twojego projektu. Jeśli Twój projekt zyska uznanie, będą po prostu o nim mówić. Zadbaj więc o to, żeby w pierwszej kolejności poinformować Twoją najbliższą społeczność. Kolejni popierający Twój projekt znajdą się szybko.

Oczywiście każdy projekt założony na Kultura Hula ma udostępnione wtyczki społecznościowe. Można również wysłać maila z automatycznym linkowaniem do projektu.


Czy można zmienić nazwę użytkownika (login)?

Raz nadanej nazwy użytkownika, czyli Twojego loginu, nie można zmienić.

Jeśli planujesz zgłaszać projekty, warto użyć prawdziwego imienia i nazwiska. To zwiększy szanse na uzyskanie wsparcia – będziesz bardziej wiarygodny, a znajomi będą mogli trafić na Twój projekt, korzystając z wyszukiwarki na platformie.


Czy mogę zmieniać adres e-mail przypisany do mojego konta?

Tak. Możesz to zrobić, używając opcji „Zmień hasło/e-mail” dostępnej w zakładce „Mój profil”.


Do jakich funkcjonalności otrzymuję dostęp po założeniu konta?

Możesz zakładać projekty, wspierać projekty i dodawać komentarze. Otrzymujesz również dostęp do tzw. belki roboczej, która jest widoczna tyko dla Ciebie i w której możesz edytować swój profil (uaktualniać informacje o sobie, udostępnić swoje zdjęcie), zmienić hasło, zmienić adres e-mail, przeglądać swoje finanse, korzystać z wewnętrznej skrzynki Kultura Hula oraz, jeśli jesteś Twórcą, mieć podgląd na druki i raporty dotyczące Twojego projektu.

PYTANIA OD WSPIERAJĄCYCH

Jak wesprzeć projekt?

Wybierz projekt, który chcesz dofinansować, następnie kliknij przycisk „dofinansuj projekt”, z dostępnych opcji wybierz kwotę, którą chcesz dofinansować projekt, i nagrodę, którą chciałbyś otrzymać. System przekieruje Cię do panelu transakcyjnego transferuj.pl. Twój rachunek zostanie obciążony po wykonaniu przelewu przez system.

Aby wesprzeć projekt, musisz być zalogowany.


Jak wygląda proces płatności?

Po wybraniu banku, z którego chcesz dokonać przelewu, postępuj zgodnie z instrukcją. Ważne jest, żeby nie usuwać tytułu przelewu, który jest wygenerowany przez system transferuj.pl. Tytuł przelewu wskazuje, dla jakiego projektu dokonywana jest wpłata.


Czy Wspierający ponoszą jakiekolwiek opłaty?

Nie. Wspierający nie ponoszą żadnych opłat - ani w przypadku dofinansowywania projektu, ani w przypadku zwrotu środków na konto, czyli w przypadku kiedy projekt jest nieudany.


Czy mogę śledzić to, co dzieje się z przekazanymi środkami?

Tak. Po zalogowaniu się i przejściu do swojego profilu na belce roboczej, która jest widoczna tylko dla Ciebie, kliknij „Finanse”. Możesz tam sprawdzić, jakie projekty dofinansowałeś, jaką kwotą, jaki jest aktualny status Twoich wpłat (przekazana Twórcy projektu, zaliczona na poczet projektu lub jakie środki zostały zwrócone na Twoje konto).


Czy wysokość mojego wsparcia jest publicznie widoczna?

Nie. Widoczne jest tylko, jakie projekty zostały przez Ciebie wsparte i kiedy. Nawet Twórca projektu dowiaduje się o tym, jaką kwotą wsparłeś jego projekt, a tym samym, jaką wybrałeś nagrodę, dopiero po zakończeniu projektu, i tylko w przypadku kiedy projekt zakończył się sukcesem.


Czy mogę zrezygnować z udzielonego wsparcia?

Niestety, nie możesz zrezygnować z udzielonego wsparcia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z Kultura Hula za pomocą formularza dostępnego w zakładce Kontakt lub wysyłając maila bezpośrednio na adres kontakt@kulturahula.pl.


Projekt, który wsparłem, zakończył się przed zaksięgowaniem wpłaty, co teraz?

Zakładamy, że mogą się zdarzyć takie przypadki, dlatego czekamy na spłynięcie wszystkich wpłat 5 kolejnych dni po zamknięciu projektu.


Jakie informacje o mnie otrzymuje Twórca projektu, jeśli wsparłem jego projekt?

Twórca projektu widzi tylko tyle, ile wszyscy inni Użytkownicy, czyli Twój login. W przypadku projektu zakończonego sukcesem otrzymuje od Kultura Hula również informacje o tym, jaka nagroda została przez Ciebie wybrana, a tym samym, jaka była kwota wsparcia, oraz Twój adres e-mail, który podałeś przy rejestracji. Dzięki tym informacjom Twórca projektu będzie mógł się z Tobą skontaktować i ustalić szczegóły przekazania nagrody.


Czy mogę kogoś wesprzeć anonimowo?

Niestety, jest to niemożliwe. Aby wesprzeć kogoś finansowo, musisz się zarejestrować.


Skąd mam wiedzieć, że Twórca projektu jest tym, za kogo się podaje i że faktycznie zrealizuje projekt, który opisuje?

W większości przypadków znasz Twórcę projektu lub znasz innych, którzy go znają. Przecież o projekcie najprawdopodobniej dowiedziałeś się od społeczności, której jesteś członkiem. Przeanalizuj dokładnie opis projektu oraz załączone zdjęcia czy materiał filmowy. Wiele informacji można również znaleźć w Internecie. Jeśli nadal masz jakieś wątpliwości, wyślij maila do Twórcy projektu. Możesz to zrobić z poziomu jego profilu, z poziomu opisu projektu (przycisk „wyślij wiadomość” pod informacją o Twórcy) lub bezpośrednio ze skrzynki wewnętrznej.


Czy mogę kontrolować status projektu?

Oczywiście. Już w głównym panelu opisującym projekt widzisz, jaka kwota została zebrana, ile jeszcze musi zostać zebrane i ile dni pozostało do zakończenia projektu. Ponadto, otwierając poszczególne zakładki przypisane do projektu, możesz sprawdzić, kto i kiedy dokonał wsparcia oraz jakie aktualności dotyczące projektu przekazuje jego Twórca. Zawsze po dodaniu aktualności przez Twórcę zostaniesz poinformowany o tym mailowo.


Czy zostanę poinformowany o statusie projektu po jego zakończeniu?

Tak. O zakończeniu projektu zostaniesz poinformowany wiadomością systemową przez Administratora. W przypadku projektu zakończonego sukcesem również Twórca projektu ma obowiązek skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły przekazania nagrody. Twórca projektu jest zobowiązany skontaktować się z Tobą najpóźniej w ciągu 15 dni, licząc od dnia zakończenia projektu.


Kto jest odpowiedzialny za przekazanie nagrody za wsparcie projektu?

Twórca projektu jest jedynym jego autorem i to Twórca właśnie jest zobowiązany rozliczyć nagrody ze Wspierającymi.

PYTANIA OD TWÓRCÓW

Kto może założyć projekt na Kultura Hula?

Projekt na Kultura Hula może założyć każdy, kto jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych, musisz uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego. Z usług platformy Kultura Hula może korzystać również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Każdy Twórca jest niezależnym i wyłącznym autorem projektów, które zgłasza. Ponosi także całkowitą odpowiedzialność za ich realizację.


Jakie rodzaje projektów można tworzyć?

Platforma Kultura Hula pomaga w realizacji projektów z dziedziny kultury. Umożliwia gromadzenie przez Twórców funduszy na realizację projektów kulturalnych, mieszczących się w ramach jednej z kategorii: publikacja, wydarzenie, teatr, inicjatywa społeczna, design, muzyka, edukacja, gry, film, fotografia i inne.

Kultura Hula nie zajmuje się działalnością charytatywną. Nie zajmuje się również sponsoringiem projektów.


Czy tworzenie i dodanie nowego projektu jest obciążone jakimiś opłatami?

Nie. Udostępnienie projektu na Kultura Hula jest darmowe.


Jakie koszty ponosi Twórca?

Jedyną opłatą, jaką ponosi Twórca, jest 10% prowizji pobieranej tylko w przypadku projektów zakończonych sukcesem. Twórca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Prowizja pokrywa wszystkie koszty związane z obsługą projektu oraz transferami finansowymi.
Planując budżet związany z projektem, pamiętaj o tej opłacie.


Jakie nagrody może oferować Twórca?

Nagrody czy prezenty to dowód wdzięczności za wsparcie. Dobrze, gdyby w jakiś sposób symbolizowały wspierany projekt i pozwoliły Wspierającemu poczuć się jego częścią. Może to być egzemplarz książki, płyty czy zaproszenie na koncert. Może to być również zaproszenie do udziału w realizacji projektu – rola modelki w planowanym pokazie, statysty w kręconym filmie lub po prostu wizyta na planie. Nagrody mogą też mieć bardziej osobisty charakter, np. spotkanie z zespołem.

Ważne jest, żeby ustalić różne rodzaje, a tym samym wartości nagród. To pozwoli Wspierającym wybrać preferowaną wysokość wsparcia. Nagrodą może być książka, ale może też być książka wraz z umieszczeniem imienia i nazwiska Wspierającego w rozdziale z podziękowaniami.


Ile nagród powinno być oferowanych w ramach projektu?

Każdy projekt powinien oferować minimum 3 nagrody, maksymalnie - 10 nagród.


Jaka jest minimalna wartość nagrody?

Minimalna wartość nagrody to 10 PLN.


Kto ponosi koszty przygotowania nagród i ich wysyłki?

Kwestiami organizacyjnymi związanymi z przygotowaniem nagród zajmuje się Twórca projektu. Ponosi również koszty związane z ich wysyłką. Twórca projektu jest jedynym jego autorem i sam ustala zasady realizacji projektu, a tym samym zobowiązuje się do przekazania określonych nagród.

Pamiętaj o uwzględnieniu kosztów wysyłki nagród przy planowaniu budżetu.


Jak przygotować się do zgłoszenia projektu?

Przemyśl wszystko dokładnie:

  • zastanów się nad propozycjami nagród; ich atrakcyjność może wpłynąć na powodzenie Twojego projektu, przedyskutuj swój projekt z przyjaciółmi, pomogą Ci zauważyć jego mocne i słabe strony,
  • ustal budżet, a co za tym idzie - wysokość wsparcia, które chcesz uzyskać; pamiętaj o prowizji pobieranej przez Kultura Hula oraz o kosztach przygotowania i wysyłki nagród,
  • miej pomysł na poinformowanie innych o swoim projekcie,
  • koniecznie sprawdź nasze podpowiedzi w Handbooku,
  • nie zapomnij sprawdzić Bazaru Kulturalnego; być może znajdziesz tam kogoś, kto Ci pomoże.

Pamiętaj, że w trakcie trwania projektu nie możesz zmieniać jego założeń.


Jak długo czeka się na odpowiedź po zgłoszeniu projektu?

Skorzystaj z opcji „Załóż projekt” dostępnej na stronie głównej i wypełnij formularz zgłoszenia projektu. Po wysłaniu przez Ciebie zgłoszenia odpowiemy tak szybko, jak będzie to możliwe. Nie powinno to trwać dłużej niż 3 dni robocze.


Czy projekt może zebrać więcej pieniędzy, niż zostało założone?

Tak. Można uzbierać wyznaczoną kwotę w okresie krótszym niż założony. Jednak Użytkownicy mogą nadal wspierać projekt. Nie można zakończyć projektu przed ustalonym wcześniej terminem. Nawet jeśli uzyskał on założone wsparcie.


Czy mogę wspierać własne projekty?

Nie. Nie możesz wspierać własnych projektów.


Czy Twórca projektu może zmieniać jego założenia w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu?

Nie. Twórca projektu nie może zmieniać założeń projektu w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu. W wyjątkowych przypadkach Twórca projektu może anulować nagrody, które nie zostały jeszcze wybrane przez Wspierających, lub dodać nowe. W takim przypadku powinien skontaktować się z Kultura Hula, wysyłając maila na adres: kontakt@kulturahula.pl.

Twórca może jednak dodawać aktualności do swojego projektu. O każdym uaktualnieniu projektu Wspierający zostaną poinformowani mailowo.


Co, jeśli Twórca projektu, ze względu na nieprzewidziane okoliczności, nie jest w stanie zrealizować go zgodnie z planem i nie będzie mógł przekazać obiecanych nagród?

Jeśli Twój projekt aktualnie trwa, jesteś zobowiązany do natychmiastowego kontaktu z Kultura Hula pod adresem mailowym kontakt@kulturahula.pl. Twój projekt zostanie anulowany, a dotychczasowe wpłaty zostaną zwrócone Wspierającym.

Jeśli jednak projekt został zakończony sukcesem, to jesteś tym samym zobowiązany do jego zrealizowania i przekazania Wspierającym wszystkich prezentów lub zwrotu pieniędzy każdemu Wspierającemu, któremu prezentu nie dostarczysz. Jesteś autorem projektu, więc ponosisz odpowiedzialność wobec Wspierających i jeśli się nie wywiążesz, straci na tym Twoja reputacja. Może się też zdarzyć, że Wspierający będą dochodzić swych racji na drodze prawnej.


Czy anulowany projekt jest widoczny na platformie Kultura Hula?

Tak. Projekt zostaje anulowany, ale nie skasowany. Na platformie Kultura Hula będzie on widoczny jako anulowany.


Kiedy i jak otrzymam pieniądze, jeśli mój projekt zakończy się sukcesem?

Jeśli Twój projekt zakończy się sukcesem, to pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Ciebie konto bankowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu. Zgodnie z Regulaminem uzbierana kwota zostanie pomniejszona o prowizję w wysokości 10%. Prowizja pokrywa również opłaty dla firmy obsługującej płatności.

Warunkiem koniecznym do spełnienia przed dokonaniem przelewu przez Kultura Hula jest podanie przez Twórcę swoich danych, w tym numeru konta bankowego.


W jaki sposób będę mógł skonstatować się ze Wspierającymi, żeby przekazać im nagrody?

Jeśli Twój projekt zakończy się sukcesem, to po upływie 5 dni od dnia zamknięcia projektu zostanie Ci udostępniony raport uwzględniający: nazwy Wspierających, ich adresy mailowe, kwoty wsparcia oraz wybrane nagrody (zakładka „Raporty” dostępna w „Mój profil”). Będziesz mógł skontaktować się ze Wspierającymi mailowo, aby ustalić wszystkie szczegóły związane z przekazaniem nagród. Jesteś zobowiązany zrobić to maksymalnie w ciągu 10 dni liczonych od dnia udostępnienia Raportu.

PYTANIA DOTYCZĄCE BAZARU KULTURALNEGO

Czym jest Bazar Kulturalny?

Bazar Kulturalny to tablica ogłoszeń, za której pośrednictwem możesz poinformować, kogo lub czego szukasz, aby zrealizować projekt. Możesz też zgłosić się, jeśli masz do zaoferowania produkt, usługę, przestrzeń lub sprzęt – cokolwiek, co może przydać się innym Twórcom.


Jakie ogłoszenia można umieszczać na Bazarze Kulturalnym?

Ideą Bazaru Kulturalnego jest wymiana usług i pomoc w odnalezieniu ludzi o podobnych pasjach czy uzupełniających się umiejętnościach. Oferowane na Bazarze Kulturalnym produkty lub usługi mogą być odpłatne. Powinny one jednak być przydatne w realizacji projektów w ramach kultury.

Na Bazarze Kulturalnym można umieszczać ogłoszenia w ramach kategorii: oferuję i szukam.

Oferuję, czyli potrafię (pisać, rysować, przygotować wizualizację 3D, animacje…), wynajmę/udostępnię (powierzchnię wystawienniczą, przestrzeń z rzadko spotykanym światłem…), zaangażuję się (w organizację eventu, planu zdjęciowego…).

Oraz szukam miejsca, osoby lub innych rzeczy.


W jaki sposób umieścić ogłoszenie na Bazarze Kulturalnym?

Będąc w obszarze Bazaru Kulturalnego, użyj przycisku „Wyślij swoje zgłoszenie”. Wypełnij i wyślij dostępny tam formularz. Nie musisz być zalogowany. Administrator platformy skontaktuje się z Tobą zwrotnie.